El 3r Festival Berguedà Folk ja ha estat realitat.


Hi vas participar i tens un comentari constructiu que vols que sigui publicat en aquesta web? 


Vols dir-nos alguna cosa, suggerir-nos millores i ho vols fer públicament? 


Aquest és el teu espai. 


Afegeix un comentari constructiu a aquest post i podràs compartir les teves experiències i les teves vivències  en aquest festival. 


Volem sentir-te!